เกี่ยวกับบริษัทล่ามไทย

Tolk Thai AS

tlf/โทร: 4500 1444

Tolk Thai AS เป็นบริษัทฯ ที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฏหมายในประเทศนอร์เวย์ ที่ Brønnøysundregistrene ตามหมายเลของค์กรคือ Org. Nr. 998 394 155 ให้บริการแปลเอกสารภาษาไทย และให้บริการล่ามแปลภาษาไทยที่ปฏิบัติตัวเป็นกลาง และอยู่ภายใต้กฏหมาย กฏระเบียบข้อบังคับ ทำตามจรรยาบรรณล่าม/ผู้แปลภาษาอย่างเคร่งครัดรวมทั้งปกปิดข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับ

บริการแปลเอกสารต่างๆ ดังนี้คือ

1)แปลจาก ภาษาไทย เป็น ภาษานอร์เวย์ (thai til norsk)

2)แปลจาก ภาษานอร์เวย์ เป็น ภาษาไทย (norsk til thai)

เอกสารต่างๆที่ส่งไปให้แปลบ่อยๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษา ใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร ปวช และ ปวส ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนฯ ใบประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร ใบรับรองการทำงาน ใบมรณบัตร ใบสำคัญหย่า ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบรับรองความโสด ใบทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร เอกสารสัญญา ใบโฉนดที่ดิน ใบกรรมสิทธิที่ดิน เอกสารจากศาล เอกสารสำนักงานทนายความ ใบรับรองจากโรงพยาบาล กรมตำรวจ และ อื่นๆ เป็นต้น

อัตราค่าบริการการแปลเอกสาร เริ่มต้นที่ 500โครน ต่อ หน้า (ไม่รวม MVA ) หรือ 625 โครน ต่อ หน้า (รวม MVA )

วิธีการใช้บริการแปลเอกสาร ทำตามขั้นตอนง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.อัตราค่าบริการการแปลเอกสาร คือกระดาษหน้า A4 ราคาหน้าละ 625 โครน (รวม MVA ) (ในกรณี ที่เอกสารมี หน้า-หลัง คิดอัตราค่าบริการจำนวน 2 หน้า คือ 1250 โครน ) และ ถ้า เอกสารหน้าแรกมีขนาดใหญ่เท่ากับหน้า A4 สองหน้ารวมกัน คิอค่าบริการจำนวน 1250 โครน ต่อ หนึ่งหน้าใหญ่ และ ด้านหลังมีขนาดเท่ากัน คิดค่าบริการ จำนวน 1250 โครน เพราะฉะนั้น เอกสารที่มีหน้าขนาดใหญ่นั้น คิดค่าบริการ หน้า-หลัง รวม 2500 โครน

2. ขอให้ระบุด้วยว่า ท่านต้องการแปลเอกสาร จาก ภาษาอะไร เป็น ภาษาอะไร จำนวน กี่ หน้า

3.ขอให้ท่าน เขียน ชื่อ-นามสกุล บุคคลที่ปรากฏในเอกสารที่ท่านต้องการแปล โดยการสะกดชื่อ-นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับ พาสปอร์ต หรือ บัตรประจำตัวประชาชน แนบส่งไปพร้อมเอกสารด้วย

4.ขอให้ท่านส่งเอกสาร ไปทางไปรษณีย์ หรือทาง อีเมลย์ ไปให้ Tolk Thai AS ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ข้างบนนั้น และ ขอให้ท่าน เขียนชื่อ –นามสกุล ที่อยู่ ของท่านให้ชัดเจน พร้อม เบอร์โทรศัพท์ หรือ อี-เมลย์ (ถ้ามี) เพื่อสะดวกในการติดต่อและส่งเอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยกลับไปให้ท่าน

5.ขอให้ท่านนับจำนวนหน้าให้ถูกต้อง แล้วโอนเงินเข้าบัญชี Tolk Thai AS บัญชี หมายเลข 12040328880 และ ส่ง SMS ยืนยันไปที่โทรศัพท์ เบอร์ 4500 5444 ว่า ท่านชื่ออะไร และได้โอนเงินจำนวนเท่าใดไปเข้าบัญชี เพื่อแปลเอกสารจำนวนกี่หน้า หลังจากที่ได้รับ SMS จากท่าน ทาง Tolk Thai AS จะรีบดำเนินการแปลเอกสารให้ท่านทันที

6.Tolk Thai AS จะดำเนินการจัดส่งเอกสารที่แปลเสร็จเรียบร้อยพร้อมการรับรองที่ถูกต้อง ไปให้ท่านทางไปรษณีย์ทันที ตามที่อยู่ของท่านได้ให้ไว้

7.หากท่านมีความสงสัยประการใดขอให้โทรศัพท์ติดต่อได้ที่เบอร์ 4500 1444 หรือ 4500 5444 หรือ ติดต่อ ทาง อีเมลย์ ได้ ที่ leder@tolkthai.n

“เพียงทำตามขั้นตอนดังกล่าวข้างบนเท่านั้นท่านก็จะได้รับการบริการการแปลเอกสารที่ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วทันใจจาก Tolk Thai AS”

 

 

 

โทร 4500 1444

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อใช้บริการ

 

ติดต่อ

บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS )

องค์กรหมายเลข : 998394155

 

ผู้จัดการ ล่ามไทย ผู้แปลไทย

โดย ปฏิญญา สต๊อคเก็ต

 

โทรศัพท์ 4500 1444

อีเมล์ leder@tolkthai.no

แฟกซ์ 7310 9401

 

บัญชีเลขที่ 12040328880

 

ที่อยู่

Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim

 

ปฏิญญา สต๊อคเก็ต

* เป็นล่าม และเป็นผู้แปลเอกสารภาษาไทย ทำตามจรรยาบรรณล่ามอย่าง เคร่งครัดปฏิบัติตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

* เป็นล่าม หรือผู้แปล และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษา เพียงคนเดียวที่จบการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตทางด้านภาษา ศาสตร์จากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์

*เป็นสมาชิกของสมาคมแปล หนังสือนอร์เวย์และสมาคมล่ามในประเทศนอร์เวย์

* เป็นผู้แปลพจนานุกรม ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้ใช้เป็นหนังสือ เรียนภาษานอร์เวย์ทั่วประเทศ

* เคยเป็นผู้แปลเอกสารให้กับบริษัทไมโครดีไซด์หรือเคอฟรีเมื่อ ปี คส 2538

* เป็นล่ามภาษาไทย และผู้แปลเอกสารภาษาไทยให้กับบริษัทฯ ล่ามต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์

*เป็นประธานสมาคมพุทธ ศาสนิคชนไทยทรอนแฮม และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยแห่งแรกใน Trøndelag

*เป็นรองประธานสมาคม ชาวต่างชาติฯ

*เป็นอนุกรรมการสมาคม สตรีนานาชาติ

* ได้รับเหรียญดีเด่น สำหรับผู้ทำงานทางด้านผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

 

 

Søkeord:

statsautorisert, statsautorisert tolk, statsautoriserte tolker, statsautorisert thai tolk, statsautoriserte thailandske tolker, statsautorisert translatør, statsautoriserte translatører, statsautorisert thai translatør, statsautoriserte thailandske translatører, tolk, tolker, thaitolk, thai tolk, thai tolker ,thai tolkene, thai tolking, thai tolkinger, thai tolkningene, thailandsk tolk, thailandsk tolker, thailandske tolker, tolk thailandsk, tolkning av thailandsk, oversetter, oversette thai, oversette thailandsk, oversette fra norsk til thai, oversette fra thai til norsk, oversettelse av thai, oversettere, thaioversetter, thai oversetter, thai oversettere, thai oversetting, thailandsk oversetter, thailandsk oversetting, thailandske oversettere, thailandske oversetninger, oversette thailandsk, translatør, translatører, thai translatør, thai translatører, thailandsk translatør, thailandske translatører, tolkebyrå, tolkebyråer, oversettelsesbyrå, oversettelsesbyråer, translatørbyrå, translatørbyråer, thai tolkebyrå, thai tolkebyråer, thai oversettelsesbyrå, thai oversettelsesbyråer, thai translatørbyrå, thai translatørbyråer, tolkearbeid, thai tolkejobb, thai, tolkearbeid, thai tolkeoppdrag, thai oversettingsoppdrag, ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

COPYRIGHT © | Tolk Thai AS - org.nr.998 394 155 Tolk Thai AS bankkonto: 12040328880

ค้นหาคำ :

ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้การรับรอง ล่ามที่ได้รับใบอนุญาติ ล่ามไทยที่ได้รับการับรอง ล่ามภาษาไทยที่ได้รับการับรอง ผู้แปลที่ได้การรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลคนไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่าม แปล เป็นล่าม เป็นผู้แปล ล่ามไทย แปลไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่าม ไทย คนไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย พูดภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทยล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย คนไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ล่ามไทย คนไทย ผู้แปลคนไทย ล่ามสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารสำหรับคนไทย แปล แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทย แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์ แปลเอกสารภาษาไทยทุกชนิด แปล ผู้แปลเอกสาร แปล ผู้แปลเอกสารภาษาไทย แปลไทย ผู้แปลคนไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลภาษาไทย แปล ผู้แปล นักแปล ผู้แปล นักแปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลไทย ผู้แปลภาษาไทย นักแปลคนไทย ผู้แปลไทย นักแปลไทย บริษัทล่าม บริษัทล่าม บริษัทแปล บริษัทแปล บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลเอกสาร บริษัทล่ามไทย บริษัทล่ามไทย บริษัทแปลเอกสารภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย บริษัทแปลภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย งานล่าม ทำงานล่ามไทย คนไทย ภาษาไทย ทำงานล่าม รับงานล่าม รับงานแปลภาษาไทย ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

ลิขสิทธิ์ © | บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) หมายเลของค์กร 998394155 บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) บัญชีหมายเลข 12040328880

WWW:TOLKTHAI.NO | TLF/โทร. 45001444