ราคา

Tolk Thai AS

tlf/โทร: 4500 1444

อัตราค่าบริการ/ราคา

 

หัวข้อ บริษัทล่ามไทย ราคา ล่ามไทย โดย คนไทยที่เป็นนักภาษาศาสตร์ คนเดียวเท่านั้นในประเทศนอร์เวย์ ราคาเป็นกันเอง ทั้ง ราคาล่ามไทย และ แปลเอกสารไทย มีความสามารถในการเป็นล่ามไทย และ เป็นผู้แปลไทย เป็นล่ามไทย และผู้แปลไทย ให้บริการงานแก่ลูกค้าที่เป็นงานส่วนตัวและสำหรับลูกค้าที่ต้องไปติดต่อสถานที่ราชการ หน่วยงานต่างๆ

คำอธิบาย อัตราค่าบริการ/ราคาบริษัทล่ามไทย

สวัสดีค่ะ และยินดีต้อนรับ เข้าสู่บริษัทล่ามไทย

สำหรับลูกค้าใหม่ และคนไทยทุกท่าน บริษัทล่ามไทย อยากแนะนำท่านให้ได้รู้จักบริษัทฯ ว่า เป็นบริษัทของคนไทย ให้บริการแก่คนไทย ด้วยการให้บริการล่ามไทย และผู้แปลเอกสารไทย โดยนักภาษาศาสตร์คนไทย หรือ เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาที่จบการศึกษาจากมาหาวิทยาลัยจากประเทศไทย และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาซึ่งจบการศึกษาระดับมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม บริษัทล่ามไทยคิดค่าอัตราบริการในราคาเป็นกันเองสำหรับคนไทย บริษัทล่ามไทยมีประสบการณ์มากมายในการเป็นล่ามและมีประสบการณ์ที่ยาวนานในการเป็นผู้แปลให้กับบริษัทแปลหลายๆบริษัท ลูกค้าและผู้ใช้บริการบริษัทล่ามไทยจะได้รับความพึงพอใจเป็นอย่างมากในการผลงานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และคุ้มค่า โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาคนเดียวในประเทศนอร์เวย์เท่านนั้น คือ ปฏิญญา สต๊อคเก็ต ซี่งเป็นผู้ที่ได้ทำงานร่วมกับคนไทย เป็นที่รู้จักของคนไทยในทรอนเดอร์ลาค มาตลอดเพราะเป็นผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งวัดไทยแห่งแรกในเขตทรอนเดอร์ลาค และเมื่อปีค.ศ 2006 ได้ทำงานให้กับองค์กรสาธารณะประโยชน์หลายๆองค์กรในประเทศไทยจนได้รับเหรียญดีเด่นในด้านการทำงานช่วยเหลือคนไทย

ราคาสำหรับการเป็นล่ามไทย

ราคาสำหรับการแปลเอกสารไทย

ภูมิใจในบริษัทล่ามไทย ลองใช้บริการของเราสักครั้ง

ราคาของบริษัทล่ามไทย

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริษัทล่ามไทย

ประทับใจในการใช้บริการบริษัทล่ามไทย

 

 

2

สำหรับลูกค้าใหม่ ของบริษัทล่ามไทย

 

 

 

 

โทร 4500 1444

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และติดต่อใช้บริการ

 

ติดต่อ

บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS )

องค์กรหมายเลข : 998394155

 

ผู้จัดการ ล่ามไทย ผู้แปลไทย

โดย ปฏิญญา สต๊อคเก็ต

 

โทรศัพท์ 4500 1444

อีเมล์ leder@tolkthai.no

แฟกซ์ 7310 9401

 

บัญชีเลขที่ 12040328880

 

ที่อยู่

Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim

 

ปฏิญญา สต๊อคเก็ต

* เป็นล่าม และเป็นผู้แปลเอกสารภาษาไทย ทำตามจรรยาบรรณล่ามอย่าง เคร่งครัดปฏิบัติตัวเป็นกลางไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

* เป็นล่าม หรือผู้แปล และเป็นผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านภาษา เพียงคนเดียวที่จบการศึกษา ระดับมหาบัณฑิตทางด้านภาษา ศาสตร์จากมหาวิทยาลัย NTNU เมืองทรอนแฮม ประเทศนอร์เวย์

*เป็นสมาชิกของสมาคมแปล หนังสือนอร์เวย์และสมาคมล่ามในประเทศนอร์เวย์

* เป็นผู้แปลพจนานุกรม ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ที่ได้ใช้เป็นหนังสือ เรียนภาษานอร์เวย์ทั่วประเทศ

* เคยเป็นผู้แปลเอกสารให้กับบริษัทไมโครดีไซด์หรือเคอฟรีเมื่อ ปี คส 2538

* เป็นล่ามภาษาไทย และผู้แปลเอกสารภาษาไทยให้กับบริษัทฯ ล่ามต่างๆ ทั่วประเทศนอร์เวย์

*เป็นประธานสมาคมพุทธ ศาสนิคชนไทยทรอนแฮม และเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดไทยแห่งแรกใน Trøndelag

*เป็นรองประธานสมาคม ชาวต่างชาติฯ

*เป็นอนุกรรมการสมาคม สตรีนานาชาติ

* ได้รับเหรียญดีเด่น สำหรับผู้ทำงานทางด้านผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม

 

 

Søkeord:

statsautorisert, statsautorisert tolk, statsautoriserte tolker, statsautorisert thai tolk, statsautoriserte thailandske tolker, statsautorisert translatør, statsautoriserte translatører, statsautorisert thai translatør, statsautoriserte thailandske translatører, tolk, tolker, thaitolk, thai tolk, thai tolker ,thai tolkene, thai tolking, thai tolkinger, thai tolkningene, thailandsk tolk, thailandsk tolker, thailandske tolker, tolk thailandsk, tolkning av thailandsk, oversetter, oversette thai, oversette thailandsk, oversette fra norsk til thai, oversette fra thai til norsk, oversettelse av thai, oversettere, thaioversetter, thai oversetter, thai oversettere, thai oversetting, thailandsk oversetter, thailandsk oversetting, thailandske oversettere, thailandske oversetninger, oversette thailandsk, translatør, translatører, thai translatør, thai translatører, thailandsk translatør, thailandske translatører, tolkebyrå, tolkebyråer, oversettelsesbyrå, oversettelsesbyråer, translatørbyrå, translatørbyråer, thai tolkebyrå, thai tolkebyråer, thai oversettelsesbyrå, thai oversettelsesbyråer, thai translatørbyrå, thai translatørbyråer, tolkearbeid, thai tolkejobb, thai, tolkearbeid, thai tolkeoppdrag, thai oversettingsoppdrag, ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

COPYRIGHT © | Tolk Thai AS - org.nr.998 394 155 Tolk Thai AS bankkonto: 12040328880

ค้นหาคำ :

ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้การรับรอง ล่ามที่ได้รับใบอนุญาติ ล่ามไทยที่ได้รับการับรอง ล่ามภาษาไทยที่ได้รับการับรอง ผู้แปลที่ได้การรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลคนไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่าม แปล เป็นล่าม เป็นผู้แปล ล่ามไทย แปลไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่าม ไทย คนไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย พูดภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทยล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย คนไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ล่ามไทย คนไทย ผู้แปลคนไทย ล่ามสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารสำหรับคนไทย แปล แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทย แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์ แปลเอกสารภาษาไทยทุกชนิด แปล ผู้แปลเอกสาร แปล ผู้แปลเอกสารภาษาไทย แปลไทย ผู้แปลคนไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลภาษาไทย แปล ผู้แปล นักแปล ผู้แปล นักแปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลไทย ผู้แปลภาษาไทย นักแปลคนไทย ผู้แปลไทย นักแปลไทย บริษัทล่าม บริษัทล่าม บริษัทแปล บริษัทแปล บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลเอกสาร บริษัทล่ามไทย บริษัทล่ามไทย บริษัทแปลเอกสารภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย บริษัทแปลภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย งานล่าม ทำงานล่ามไทย คนไทย ภาษาไทย ทำงานล่าม รับงานล่าม รับงานแปลภาษาไทย ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

ลิขสิทธิ์ © | บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) หมายเลของค์กร 998394155 บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) บัญชีหมายเลข 12040328880

WWW:TOLKTHAI.NO | TLF/โทร. 45001444