Ampai i Thaitolk AS

Tolk Thai AS

tlf/โทร: 4500 1444

 

Ampai Ruckchat Johansen i Thaitolk AS døde i slutten av april 2013!

 

Tolk Thai AS får stadig vekk henvendelse om Ampai i Thaitolk AS, og føler derfor at det er riktig at vi informerer om hennes bortgang

 

Jeg er ikke den som ønsker å bli sett på den som tjener på andres bortgang, og vegret meg lenge med å legge ut denne informasjonen. Men på bakgrunn av den store pågangen med spørsmål om Ampai fra hennes tidligere kunder føler at jeg det er moralsk riktig av meg. De som kontakter meg sier at de setter pris på at jeg oppdaterer dem siden de har prøvd utallige ganger å kontakte Ampai gjennom telefon osv. uten å få kontakt. De har et tolke- og oversettingsbehov som uansett må dekkes selv ved hennes bortgang. Ampai var dyktig men hadde i tillegg til dette rimelige priser. Disse kundene ønsket kvalitet og lavere priser enn å gå om fordyrende mellomledd som tolke- og oversettingsformidlingsselskaper representerer.

 

Tolk Thai AS har omtrent samme priser om Ampai i Thaitolk AS hadde ifjor.

 

Tolk Thai AS har den eneste utdannede thai lingvist i Norge, og har oversatt 2 ordbøker for Fagbokforlaget som brukes over hele landet, så dere skal kunne forvente at jeg leverer noenlunde like god kvalitet som Ampai i Thaitolk AS.

 

Litt informasjon om Ampai sin bortgang og hennes tolke- og oversettingsselskaper, samt konsekvenser dette har fått for Tolk Thai AS og meg som Norges eneste thai utdannet lingvist (cand.philol.NTNU)

Ampai var dyktig og sannsynligvis Norges mest brukte thai tolk og oversetter.

Tolk Thai AS får stadig vekk henvendelse om Ampai. Jeg vil derfor gjøre alle oppmerksom på at Ampai døde i slutten av april 2013.

Hun hadde over flere år slitt med kreft. På tross av dette varslet hun aldri sine kunder om dette. Hun arbeidet inntil det siste. Hun var fremmøtetolk kun 4 dager før hun døde og arbeidet med telefontolking og oversetting kun 2 dager før. Jeg kjente henne privat gjennom Thai Buddhistforeningen Trondheim da jeg var lederen som etablerte Trøndelags første thai buddhist tempel. Hun var medlem av foreningen men hadde ikke tid til å spille en aktiv rolle da hun hadde mer enn nok med alle tolke- og oversettingsoppdragene sine i tillegg til at hun av intensivsykepleier på St Olav Hospital. Vi omgikk hverandre privat innimellom og hun ønsket at jeg skulle jobbe for henne da jeg er Norges eneste lingvistutdannede person fra Thailand. På dette tidspunktet hadde jeg ikke tid da all min tid gikk med til dugnadsarbeidet med å etablere tempelet. Jeg var student i Norge mellom 1989-1995 (cand.philol. NTNU), men innvandret ikke før august 2008. Da jeg ble valgt til leder av foreningen i mars 2009 lovte jeg at jeg innen 2 år skulle etablere tempel. Foreningen hadde da eksistert i 18 år allerede, uten at daværende lederskap hadde klart å få dette til. Det tok all min tid, men jeg klarte det og økte samtidig medlemsmassen fra 258 til over 600!

Etter at jeg nåde målsetningen min og fikk en thai buddhist munkeorden hit, stilte jeg ikke opp til gjenvalg. Munkene ved tempelet utnevnte meg til æresmedlem. Jeg valgte isteden å bruke utdanningen min ved at jeg så smått startet med å oversette og tolke. Jeg har bl.a. oversatt 2 ordbøker for Fagbokforlaget som brukes i norsk opplæring for voksne over hele landet.

Måneden etter at Ampai døde, fikk jeg en stor pågang av kunder gjennom de 5 tolke- og oversettingsfirmaene som jeg arbeidet for på frilans. Vi etablerte derfor Tolk Thai AS og jeg varslet de selskaper som jeg jobber for på frilans at jeg ikke skulle ta kunder fra dem, men ønsket å fylle det tomrommet Ampai hadde etterlatt seg.

Tolk Thai AS sine priser er så å si identisk med det Ampai hadde i fjor da hun drev Thaitolk AS!

Jeg håper at dere setter pris på den utfyllende forklaringen på hvorfor dere ikke får tak i Ampai, og velger å bruke Tolk Thai AS som deres leverandør av oversettelser mellom thai og norsk.

Vi lever av fornøyde kunder, både de vi selv skaffer og de andre formidlingsselskaper skaffer oss. Dvs. bl.a. si at Tolk Thai AS er lojal til de tolke og oversettingsselskaper som skaffer oss oppdrag ved at vi ikke prøver å ta kunder fra dem. Som troende buddhist tror jeg at hardt arbeid og ærlighet er veien til suksess.

 

 

 

Jeg håper at dere velger å bruke Tolk Thai AS

 

Litt historikk om Ampai sine selskap:

 

Ampai startet som tolk og oversetter i 2000. Hun tok sin tolkeutdanning i 2005.

Ampai etablerte sitt første selskap i mars 2007. Selskapet het Thaitolk og Kokkutleie Ampai Ruckchat Johansen og hadde org. nr: 990977208 . Dette var et enkeltmannsforetak. Ampai het tidligere Ampai Volan Johansen og firmaet het derfor i begynnelsen Thaitolk og Kokkutleie Ampai Volan Johansen.

I oktober 2012 etablert hun Thaitolk AS ( org nr: 999048234 ), og la ned Thaitolk og Kokkutleie Ampai Ruchchat Johansen.

For dere som brukte henne ringte dere enten til hennes mobil 92280584 eller fasttelefonnummeret 73968995.

I de siste årene bodde hun på Nardo og hadde denne adressen:

Edgar B. Schieldrops V. 92 A, 7033 Trondheim

Postboks 5316 Nardo, 7430 Trondheim

Mens hun drev Thaitolk og kokkutleie Ampai Ruckchat Johansen, som altså tidligere het Thaitolk og kokkutleie Ampai Volan Johansen , bodde hun på Lundåsen i Nertrøa 59 7089 Heimdal

Hun brukte i det siste epostadressen ampai@thaitolk.no , men brukte tidligere thaitolk@broadpark.no

Firmaet hadde webadressen www.thaitolk.no

Oppsummering Ampai døde i slutten av april 2013 av kreft og hun hadde etablert disse firma som ikke er i drift:

 

Siste firma:

 

Thai Tolk AS (stiftet 11.10.2012 og registrert i Enhetsregistret 24.10.2012)

Org. nr: 999048234

Mobil: 92280584

Fastelefon: 73968995

Epost: ampai@thaitolk.no

www.thaitolk.no

Adresse:

Thaitolk AS

Edgar B. Schieldrops V. 92 A, 7033 Trondheim

Postboks 5316 Nardo, 7430 Trondheim

 

Ampai Ruckchat Johansen

ampai@thaitolk.no

www.thaitolk.no

 

Første firma:

 

Thaitolk og kokkutleie Ampai Volan Johansen (stiftelsesdato og registrering i Brønnøysundsregistrene 14.03.2007). Firma som sendere forandret navn til Thaitolk og Kokkutleie Ampai Ruckchat Johansen , da hun forandret sitt mellomnavn

Org. nr:990977208

mobil: 922 80 584

hjem: 73968995

Edgar B.schieldrops V. 92 A, 7033 Trondheim

Postboks 5316 Nardo, 7430 Trondheim

 

 

Ring 45001444

for mere informasjon og bestilling av tjenester

 

Kontakt

Tolk Thai AS

Org nr: 998394155

Daglig leder, tolk og oversetter Pathinya Stoeckert

 

tlf: 45001444

epost: leder@tolkthai.no

faks: 73 10 94 01

 

DNB konto: 12040328880

 

Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim .

 

 

Pathinya Stoeckert

* Har som tolk og oversetter/translatør TAUSHETSPLIKT og er NØYTRAL og UPARTISK

* ENESTE thai tolk og oversetter/translatør med hovedfag i lingvistikk (cand. philol. NTNU)!

* Medlem av Norsk Fagoversetterforening og Norsk Tolkeforening

* Oversatt ordbøker for Fagbokforlaget som brukes i voksenopplæring av norsk som andre språk for thaitalende over hele Norge

* Blitt brukt som teknisk oversetter i forbindelse med anbudskonkurransen som Micro Design, som nå heter Q-free, hadde om å levere bompengeteknologi til bompengestasjonene rundt Bangkok tilbake til 1995

* Har samarbeidet med Semantix, Språksenteret i Tromsø, Tolkenett AS i Oslo, Tolkehjelpen AS i Holmestrand, Tolketjenesten AS i Bodø og Tolk Sør - den kommunale tolketjenesten i Kristiansand.

* Etablerte det første thai buddhisttempelet i Trøndelag da hun var leder for Thai Buddhistforeningen Trondheim!

* Var nestleder for Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd

* Er varamedlem av Trondheim Women International Network

* Fikk i 2006 en kongelig thailandsk fortjenestemedalje for sitt arbeid for fattige eldre mennesker i Chiang Mai provins

Søkeord:

statsautorisert, statsautorisert tolk, statsautoriserte tolker, statsautorisert thai tolk, statsautoriserte thailandske tolker, statsautorisert translatør, statsautoriserte translatører, statsautorisert thai translatør, statsautoriserte thailandske translatører, tolk, tolker, thaitolk, thai tolk, thai tolker ,thai tolkene, thai tolking, thai tolkinger, thai tolkningene, thailandsk tolk, thailandsk tolker, thailandske tolker, tolk thailandsk, tolkning av thailandsk, oversetter, oversette thai, oversette thailandsk, oversette fra norsk til thai, oversette fra thai til norsk, oversettelse av thai, oversettere, thaioversetter, thai oversetter, thai oversettere, thai oversetting, thailandsk oversetter, thailandsk oversetting, thailandske oversettere, thailandske oversetninger, oversette thailandsk, translatør, translatører, thai translatør, thai translatører, thailandsk translatør, thailandske translatører, tolkebyrå, tolkebyråer, oversettelsesbyrå, oversettelsesbyråer, translatørbyrå, translatørbyråer, thai tolkebyrå, thai tolkebyråer, thai oversettelsesbyrå, thai oversettelsesbyråer, thai translatørbyrå, thai translatørbyråer, tolkearbeid, thai tolkejobb, thai, tolkearbeid, thai tolkeoppdrag, thai oversettingsoppdrag, ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

COPYRIGHT © | Tolk Thai AS - org.nr.998 394 155 Tolk Thai AS bankkonto: 12040328880

ค้นหาคำ :

ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่ามที่ได้การรับรอง ล่ามที่ได้รับใบอนุญาติ ล่ามไทยที่ได้รับการับรอง ล่ามภาษาไทยที่ได้รับการับรอง ผู้แปลที่ได้การรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลเอกสารภาษาไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ผู้แปลคนไทยที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ล่าม แปล เป็นล่าม เป็นผู้แปล ล่ามไทย แปลไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่าม ไทย คนไทย ล่ามไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย พูดภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทยล่ามภาษาไทย แปลภาษาไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย คนไทย ล่ามภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ล่ามไทย คนไทย ผู้แปลคนไทย ล่ามสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารสำหรับคนไทย แปล แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลสำหรับคนไทย ผู้แปลเอกสารภาษานอร์เวย์ เป็นภาษาไทย แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษานอร์เวย์ แปลเอกสารภาษาไทยทุกชนิด แปล ผู้แปลเอกสาร แปล ผู้แปลเอกสารภาษาไทย แปลไทย ผู้แปลคนไทย แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลเอกสารไทย ผู้แปลภาษาไทย แปลภาษาไทย แปล ผู้แปล นักแปล ผู้แปล นักแปลภาษาไทย ผู้แปลภาษาไทย ผู้แปลไทย ผู้แปลภาษาไทย นักแปลคนไทย ผู้แปลไทย นักแปลไทย บริษัทล่าม บริษัทล่าม บริษัทแปล บริษัทแปล บริษัทแปลเอกสาร บริษัทแปลเอกสาร บริษัทล่ามไทย บริษัทล่ามไทย บริษัทแปลเอกสารภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย บริษัทแปลภาษาไทย บริษัทแปลเอกสารไทย งานล่าม ทำงานล่ามไทย คนไทย ภาษาไทย ทำงานล่าม รับงานล่าม รับงานแปลภาษาไทย ล่าม, บริการล่าม, บริการล่าม,แปลและรับปรึกษา

ลิขสิทธิ์ © | บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) หมายเลของค์กร 998394155 บริษัทล่ามไทย (Tolk Thai AS) บัญชีหมายเลข 12040328880

WWW:TOLKTHAI.NO | TLF/โทร. 45001444