Byråpriser for tolking

Priser hos Tolk Thai AS


for tolkeformidlingsbyrå og etater!

 

Tolking


Priser på tolketjenester fra Tolk Thai AS fra 1. juli 2017 ovenfor tolkeformidlingsbyråer og kommunale tolkeformidlingsetater:

Telefontolking og fremmøtetolking pr time:

1.Kategori 1: Juridisk (domstoler og nemnder) og politi og advokat

Kr 400 eks mva. pr time

2.Kategori 2: Alle områder bortsett fra juridisk (domstoler og nemnder), politi og advokat

Kr 200 eks mva. pr time

3.Reisetid kr 200 eks mva. pr time uansett om det er i kategori 1 eller kategori 2.


Tolk Thai AS tar ikke noe tillegg for ettermiddagstillegg, helgetillegg eller helligdagstillegg. Prisene gjelder rett og slett 24 timer i døgnet året rundt.

Vilkår:

1.Tolketid – minste tid pr tolkeoppdrag er 1 time. Tolketid som blir brukt utover avtalt tid blir avregnet oppover til nærmeste kvarter. Dvs. om det er avtalt 1 time og kunden bruker 1 time og 8 minutter blir dette avrundet oppover til 1 time og 15 minutter.

2.Reisetid – Minste reisetid ved fremmøtetolking blir fakturert med 1 time t/r. Reisetid utover 1 time vil bli fakturert for hvert 15 minutt. Dvs. om reisetiden er 1 time og 8 minutter, så vil jeg fakturer for 1 time og 15 minutter. Det blir brukt Gulesider.no eller 1881.no (gamle Televerket sin tjeneste) for å avregne reisetid.

3.Tolk Thai AS fakturer etter hvert oppdrag og sender faktura i løpet av 24 timer etter oppdraget er utført. Det gis 30 dagers forfallstid.

4.Avbestilling som kommer skriftlig innen 24 før tolkingen skal begynne blir fakturert for hele avtalte tolketid.  Avbestilling som kommer skriftlig mere enn 24 timer før avtalt er gratis. Når det gjelder avbestilling av tolking for juridiske oppdrag (domstoler og nemder), så vil det bli fakturert etter salærforskriften.

5.Reiseutlegg kreves etter kollektive satser der dette er rimeligst og praktisk hensiktsmessig. Ellers så vil det bli fakturert reiseutgifter etter statens reiseregulativ (km, bompenger osv.).

6.Jeg må selvfølgelig avbryte tolking om det går utover avtalt tid og kolliderer med allerede inngåtte avtaler hos andre tolkeformidlingsselskap/etater.

7.Når tolkeformidlingsbyråer/etater sender meg forespørsel om jeg kan påta meg oppdrag, og jeg aksepterer, og de igjen bekrefter dette, så aksepter de vilkårene til Tolk Thai AS når det gjelder avlønning av tolk, reisetid, reiseutgifter og avbestillingsvilkår.

8.Ved regulering av fremtidige priser for tolkeformidlingsselskaper/etater vil disse stå på under «Byråpriser for tolking» på Tolk Thai AS.
Ring 45001444 og prøve Tolk Thai AS!

Ring 45001444

for mere informasjon og bestilling av tjenester


Kontakt

Tolk Thai AS

Org nr: 998394155

 

Daglig leder, tolk og oversetter Pathinya Stoeckert


tlf: 45001444

epost: leder@tolkthai.no

faks: 73 10 94 01


DNB konto: 12040328880


Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim .Kontakt TolkThai nå på 45001444 !

 Pathinya Stoeckert 

* Har som tolk og oversetter/translatør TAUSHETSPLIKT og er NØYTRAL og UPARTISK

* ENESTE thai tolk og oversetter/translatør med hovedfag i lingvistikk (cand. philol. NTNU)!

* Medlem av Norsk Fagoversetterforening og Norsk Tolkeforening

 * Oversatt 3 ordbøker for Fagbokforlaget (gjennom Tolk Thai AS) og 4 ordbøker for Cappelen Damm (gjennom Allegro Språktjenester AS) som brukes i voksenopplæring av norsk som andre språk for thaitalende over hele Norge

* Blitt brukt som teknisk oversetter i forbindelse med anbudskonkurransen som Micro Design, som nå heter Q-free, hadde om å levere bompengeteknologi til bompengestasjonene rundt Bangkok tilbake til 1995

* Har samarbeidet med

Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter) og Translatørservice AS i Sandnes (oversetter)

* Etablerte det første thai buddhisttempelet i Trøndelag da hun var leder for Thai Buddhistforeningen Trondheim!

* Var nestleder for Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd

* Er varamedlem av Trondheim Women International Network

* Fikk i 2006 en kongelig thailandsk fortjenestemedalje for sitt arbeid for fattige eldre mennesker i Chiang Mai provins

Tolk Thai AS er under avvikling (Org nr: 998394155). Vi svarer dessverre ikke lengre på forespørsler om oversetting og tolking, så vennligst kontakt andre tilbydere av disse tjenestene. Om dere trenger tolk eller oversetter så kan dere kontakte følgende selskaper/etater nevnt nedenfor som Tolk Thai AS har samarbeidet med.


Tolk Thai AS กำลังจะปิดการบริการด้านล่ามและการแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถรับงานด้านการแปลเอกสารต่อไปได้ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อรับการบริการการแปลเอกสารได้จากบริษัทฯล่ามหรือสำนักงานการแปลเอกสารดังต่อไปนี้


Akasie Språktjenester AS (oversetter), Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noremi språktjenester (oversetter), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Noricom Språktjenester AS (oversetter/tolk), Noricom Tromsø (tolk), Noricom Trøndelag (tolk), Noricom Ålesund (tolk),  Noricom Vest AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Grenland (oversetter), Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter), Translatørservice AS i Sandnes (oversetter) og Visum Consulting (oversetter)

WWW:TOLKTHAI.NO  |   TLF/โทร. 45001444