Priser

Priser hos Tolk Thai AS

Velkommen til Tolk Thai AS!

 

Potensielle kunder av Tolk Thai AS skal vite at ikke bare er tolken og oversetteren lingvist (Cand.philol.NTNU), men TolkThai har også rimelige priser i forhold til svært mange andre tolke, oversettings- og translatørbyrå.


Tolk Thai AS kan tilby prisgaranti da Pathinya Stoeckert er den eneste som jobber i Tolk Thai AS.


Generelt så er tolkeoppdragene stort sett offentlige sluttkunder, mens

oversettingsoppdragene til Tolk Thai AS er private oppdrag.


Selv om Tolk Thai AS alltid vil være billigst for både oversettings- og tolkeoppdrag, så satser Tolk Thai AS på å ta over alle oversetteroppdragene i Norge mellom norsk og thai, da bortsett fra salærtolking for politi, domstoler osv, så er tolkeoppdrag generelt lagt ut på anbud. 


Litt generelt informajon om tolketjenester i Norge og om prising og avlønning av tolker:

Pasient- og brukerrettighetsloven heter det i § 3-5 at “[i]nformasjonen skal være tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og språkbakgrunn”. Samme hjemmel gir også utfyllende bestemmelser i pasientjournalforskriften § 11 annet ledd, som sier: “Det skal legges til rette for at samiskspråklige, fremmedspråklige og personer med funksjonshemminger kan utøve innsynsretten […]”


Altså så har man rett på tolk når man oppsøker helsevesenet og ikke behersker norsk godt nok. Husk at du som pasient kan kreve å få tolk. Dette er gratis for deg som pasient, men du kan ikke bestemme hvem som skal tolke for deg. Det er legen osv. som må bestille tolketime.

Du kan ikke selv bestille tolk gjennom Tolk Thai AS for å få denne tjeneste gratis hos helsevesenet. Om du ønsker å bruke Pathinya Stoeckert som thai - norsk tolk, må du varsel legekontoret osv at Tolk Thai AS har prisgaranti og vil derfor uansett være rimeligst.


Forvaltningsloven, Utlendingsloven, Domstoloven, Straffeprosessloven, Krisesenterloven, Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) og Nordisk språkkonvensjon omhandler rett til bruk av tolk som dere kan lese mere om her.


Offentlig innkjøp av tolketjenester skjer på anbud der vinnerne må levere tolketjenester i helst alle verdens språk.  Selv om Tolk Thai AS garantere at Tolk Thai AS alltid vil være rimeligst i tolking mellom norsk og thai, så er Tolk Thai AS ekskludert i å konkurrere nettopp fordi at Tolk Thai AS kun leverer tolketjenster i mellom thai og norsk. 

Generelt så spiller det i praksis ingen rolle hvilken kvaliteten disse tjenester har da de offentlige innkjøpsjefene som inngår anbud jo ikke personlig trenger tolk. De bryr seg ikke om du som trenger tolk får en dyktig tolk eller ikke. Der er det kun pris som gjelder. De offentlig innkjøperne stiller helt urealistike krav i disse anbudene til å få tak i kvalifiserte tolker da det offentlig ikke utdanner nok tolker og de tolker som tar tolkeutdanning finner ut at de ikke klarer å leve at det og søker seg ut i annet arbeid. Som du ser fra denne artikkelen på denne linken så får tolker helt ned i kr 35 timen fra useriøse aktører.  De offentlige innkjøperne for helseforetak osv. hadde funnet seg annet å gjøre om deres arbeidsgiver hadde gitt de ned til kr 35 pr time. Alt dette er de offentlige myndigheters skyld.  Det er helt feil å skylde på formidlingsselskapene alene!


Det hederlige unntaket innenfor kjøp av offentlige tolketjeneser  er for politi, domstoler osv., som må betale sælartakst uansett, kr 796.

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr nå bachelorgrad i tolking i noen språk. Tolkeformidlingsselskapene, myndighetene og høgskolen oppfordrer til å ta utdanningen. Slik avlønningen i offentlig sektor er m.h.t. tolketjenester i dag, med unntak av salærtakster hos politi, domstoler osv, så forstår de rutinerte og gode tolkene i Norge at denne utdanningen aldri vil lønne seg i kroner og øre.  De ser ikke på den som noen annet enn for egentutvikling og har ingen illusjon om at de skal få betalt noe ekstra ved å ta utdanningen. Det offentlige kunder er heller ikke intressert å betale ekstra for denne utdanningen, men de setter selvsagt pris på at på at tolkene selv tar på seg den økonomiske ekstra utgiftene ved å ta utdanningen, slik at de har større sjanse for å få kvalifiserte tolker til å jobbe for mindre enn en ansatt i en Rema 1000 butikk får. Altså så må utdanningen kun sees på som en hobby til å utvikle seg i sitt felt. Selvsagt så blir både offentlige kunder, høgskolen og formidlingsselskaper fornøyd med å kunne ha flere tolkeutdannede tolker. De som sitter igjen med svarte per er tolkene. For uansett om man tar en 3 årig bachelorgrad, så vil man svært skjelden få noe mere betalt enn om man er en helt ufaglært tolk. Dette erfarer i dag også svært mange statsautoriserte tolker.  For de tolkene som tar denne bachelorgraden så vil de fort finne ut av at de ikke kan leve av denne utdanningen. I stedenfor en 3 årig bachelorgrad tolking vil det lønne mye mere for dem å ta f.eks. en 3 årig sykepleierutdanning. Offentlige kunder er kun interessert å betale helst så lite som 15 minutters intervaller og til så lite som mulig.  Med sporadiske oppdrag, så er det for selv mest brukte språk som f.eks. asylspråkene, umulig å få en 8 timers arbeidsdag. Pathinya Stoeckert, som er godkjent tolk hos Statens Vegvesen og har uttømmende poltiattest for å tolke for politi og påtalemyndighet, er utdannet lingvist (cand.philol, NTNU) og er godkjent oversetter mellom norsk og thai hos både Domstoladministrasjonen og UDI ble intervjuet om dette av Stavanger Aftenblad (i samarbeid med Aftenposten, Adresseavisen og Bergens tidene).Priser på oversettingstjenster


Når det gjelder kjøp av offentlige oversettingstenester, er disse ikke regulert av anbud. Tolk Thai AS konkurrere svært godt om kundene innenfor offentlig sektor på oversettertjenester. Det finnes de offenlige innkjøperne som "gooler" etter oversettere når de har et behov for oversettere og ser på på pris, leveringstid og kvalitet.

Majoriteten av oversetter kundene til Tolk Thai AS er privat personer. For disse er det ikke bare viktig med rimelig pris, men at kvaliteten på arbeidet som blir gjort holder et høyt nivå. Oftest så skal oversettelsene blir brukt i forhold til offentlige kontorer enten det er i Norge eller Thailand, og da er det viktig at den som oversetter kan faget sitt.

Det spiller forsåvidt ingen rolle for Tolk Thai AS om oversettingsoppdrag blir gjort ved at kunden bestiller direkte til Tolk Thai AS, eller gjennom et oversetterformidlingsselskap.  Tolk Thai AS tar stort sett samme pris, så om sluttkunder bestiller gjennom formidlingsbyråer så legger de bare på sin avanse ut til sluttkunden.

Det vil derfor selvsagt alltid lønne seg for sluttkunden å kontaktet Tolk Thai AS direkte i stedenfor gjennom et formidlingsbyrå.

Lingvisten Pathinya Stoeckert, som er den eneste thai lingvisten i Norge, har et svært godt ord i det thailandske miljøet og er opptatt av å leve opp til det.  Ikke bare etablerte hun Trøndelags første thaibuddhisttempel, men i 2006 mottok hun er thailandsk kongelig fortjenestemedalje for sitt arbeid i Thailand.

Priser for tolking hos Tolk Thai AS

Priser for oversetting hos Tolk Thai AS

Stol på Tolk Thai AS - prøv oss ! som thaitolk og oversetter!

Ring 45001444

for mere informasjon og bestilling av tjenester


Kontakt

Tolk Thai AS

Org nr: 998394155

 

Daglig leder, tolk og oversetter Pathinya Stoeckert


tlf: 45001444

epost: leder@tolkthai.no

faks: 73 10 94 01


DNB konto: 12040328880


Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim .Kontakt TolkThai nå på 45001444 !Pathinya Stoeckert

* Har som tolk og oversetter/translatør TAUSHETSPLIKT og er NØYTRAL og UPARTISK

* ENESTE thai tolk og oversetter/translatør med hovedfag i lingvistikk (cand. philol. NTNU)!

* Medlem av Norsk Fagoversetterforening og Norsk Tolkeforening

 * Oversatt 3 ordbøker for Fagbokforlaget (gjennom Tolk Thai AS) og 4 ordbøker for Cappelen Damm (gjennom Allegro Språktjenester AS) som brukes i voksenopplæring av norsk som andre språk for thaitalende over hele Norge

* Blitt brukt som teknisk oversetter i forbindelse med anbudskonkurransen som Micro Design, som nå heter Q-free, hadde om å levere bompengeteknologi til bompengestasjonene rundt Bangkok tilbake til 1995

* Har samarbeidet med

Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter) og Translatørservice AS i Sandnes (oversetter

* Etablerte det første thai buddhisttempelet i Trøndelag da hun var leder for Thai Buddhistforeningen Trondheim!

* Var nestleder for Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd

* Er varamedlem av Trondheim Women International Network

* Fikk i 2006 en kongelig thailandsk fortjenestemedalje for sitt arbeid for fattige eldre mennesker i Chiang Mai provins
Tolk Thai AS er under avvikling (Org nr: 998394155). Vi svarer dessverre ikke lengre på forespørsler om oversetting og tolking, så vennligst kontakt andre tilbydere av disse tjenestene. Om dere trenger tolk eller oversetter så kan dere kontakte følgende selskaper/etater nevnt nedenfor som Tolk Thai AS har samarbeidet med.


Tolk Thai AS กำลังจะปิดการบริการด้านล่ามและการแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถรับงานด้านการแปลเอกสารต่อไปได้ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อรับการบริการการแปลเอกสารได้จากบริษัทฯล่ามหรือสำนักงานการแปลเอกสารดังต่อไปนี้


Akasie Språktjenester AS (oversetter), Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noremi språktjenester (oversetter), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Noricom Språktjenester AS (oversetter/tolk), Noricom Tromsø (tolk), Noricom Trøndelag (tolk), Noricom Ålesund (tolk),  Noricom Vest AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Grenland (oversetter), Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter), Translatørservice AS i Sandnes (oversetter) og Visum Consulting (oversetter)

WWW:TOLKTHAI.NO  |   TLF/โทร. 45001444