Pris for Oversetting

Priser på Oversetting

Velkommen til Tolk Thai AS!

 

Oversettelse


Prisgaranti

Garantert rimeligst på kvalitetsoversettelser i Norge mellom norsk og thai.


Da jeg kun er 1 person som jobber i Tolk Thai AS, kan jeg gi denne garantien.


Hva gjelder kvalitet

Jeg gjør oppmerksom på at det er stor forskjell på kvaliteten på oversettere i Norge når det gjelder thai - norsk.  Både Fagbokforlaget og Cappelen Damm velger å bruke meg, Pathinya Stoeckert, for å sikre høy kvalitet.  De vet at det koster å først prøve seg med hvem som helst som oversetter, ved at de da må gjøre arbeidet over igjen. Jeg har revidert ordbøker for dem der de tidligere bl.a. brukte godkjente tolker i Tolkeportalen med katastrofale resultater der klagene har haglet inn. Disse kan nok være gode tolker, men når man f.eks. ikke har mere enn 6 års skolegang fra Thailand, som noen har som har påtatt seg dette arbeidet for de tidligere, så kan det ikke forventes at de behersker formell skriftlig thai. Pr i dag har jeg oversatt i alt 7 ordbøker for Fagbokforlaget og Cappelen Damm som brukes i voksenopplæring av norsk som andrespråk over hele Norge.

Forlagsredaktør i Fagbokforlaget Tove Galáaen gav meg følgende attest i 2009 etter det først oppdraget de gav meg etter at jeg hadde påpekt voldsom mange feil en tidligere oversetter for et av deres ordlister hadde gjort:

«Hun har arbeidet samvittighetsfullt og grundig. Hun overholdt alle tidsfrister og var lett å samarbeide med".

I motsetning til mange av de andre oversettere mellom norsk og thai, har jeg oversetting som fag fra min bachelorgrad fra Thailand og er utdannet lingvist i Norge, så jeg behersker både formell norsk og thai skriftlig.

Jeg har gjør oppmerksom på at jeg har fått oversettingsoppdrag der private kunder tidligere hadde brukt en annen oversetter, der norske myndigheter/skoler ikke har godkjent oversettelsen. Dette resulterer at det blir ekstra kostnader for kunden ved at de må få gjort arbeidet på nytt.

Spar penger og sørg for å få arbeidet gjort profesjonelt ved å bruke meg først som sist!

Husk at jeg har prisgaranti!

Jeg vil også få påpeke at jeg følger opp kunder som støter på vanskeligheter. Jeg har f.eks hatt noen norske kunder som ovenfor forskjellige thailandske myndigheter har møtt byråkratiske hindringer i forbindelse med oversettinger. Noen ganger kan det virke som det er for å tjene noen ekstra baht på si. Jeg kan f.eks. nevne at krav har blitt stilt om at navnet, gateadressen på firmaet som oversatt måtte være på thai, dvs Tolk Thai AS sin kontaktadresse måtte være transkibert til thai. Mine oversettelser er førsteklasses, men jeg har fått rapport fra norske kunder der de blir tvunget til å gå utenfor det offentlige kontoret for å bruke et oversetterbyrå som ligger vegg i vegg for å få dokumenter godkjent, som kanskje har en muntlig avtale med dem om å gjøre det slik. Disse har i tur "stålet" mine oversettelser og kopiert ord for ord for så å sette på sine egne stempler og deretter få det godkjent fra det offentlige thailandske kontoret. Dette skjer selvfølgelig ikke ofte da de thailandske myndighet stort ikke er korrupte og godkjenner mine oversettelser, men det har altså hendt. Men i de tilfelle det skjer, så støtter jeg opp mine norske kunder gratis og nødvendig tar kontakt direkte med det thailandske kontoret. Jeg har hatt mange ledende posisjoner i thailandsk organisasjoner tidligere og fikk i 2006 en kongelig thailandsk fortjenestemedalje for mitt arbeid. Jeg vet hvordan å snakke med thailandske offisielle personer for få igjennom mine synspunkter. Hele 3 ganger har jeg vært æresgjest hos thailandske guvernører i forbindelse med mitt tidligere arbeid for fattige og underpriviligerte der nede og pleier i dag kontakter med en rekke inflytelsesrike personer. Det har alltid løst seg for mine norske oversetterkunder til slutt. 


Priser:


Standarddokumenter (f.eks. ID-kort, fødsels- og vielsesattester, førerkort o.l.): Kr 500,- per side.

Vitnemål (f.eks. karakterutskrifter, diplomer o.l. fra videregående skole og oppover). Pris etter avtale.

Løpende tekst (f.eks. arbeidsattester, referanser, bekreftelser, erklæringer, informasjonsmateriale, rapporter o.l.): kr 1,10 pr kildeord eks. moms. Minimum kr 500 pr oppdrag.


Tekster som inneholder fag­terminologi som f.eks. juridiske dokumenter som skal brukes av domstoler osv, økonomisk-administrativt eller teknisk fagspråk, har krevende layout og/eller krever ekstra arbeid: Kr 700,- per A4-side.


I tillegg kommer det kr 75 inkl MVA (kr 60 eks MVA) ved forsending av oversettelser/faktura gjennom Posten. Dette dekker porto og rekvista.


Kort leveringstid: For små oppdrag som f.eks. ID-kort, fødsels- og vielsesattester, førerkort o.l. garanterer jeg at oppdraget er gjort unna innen 1 uke etter at betaling er registrert på Tolk Thai AS sin konto 12040328880 fra privat personer. Bedrifter og offentlige organisasjoner blir fakturert.


Betaling:

Ingen arbeid blir påbegynt før betalingen er bekreftet når det gjelder oppdrag fra private. Firmaer og offentlige organisasjoner blir fakturert.

Jeg gjør oppmerksom på at Tolk Thai AS  kun  tar imot overføring via bank (Tolk Thai AS bankkonto: 12040328880). 

Det blir selvfølgelig gitt kvittering som inkluderer moms.


Alle priser er eksklusive merverdiavgift.


Stempling og underskriving

Jeg stempler og underskriver alle oversatte dokumenter med Tolk Thai AS sitt stempel for privat personer og organsisasjoner som kontaktet Tolk Thai AS direkte, og et nøytralt stempel for oversettingsformidlingsbyrå jeg arbeider for å freelance, om de ønsker det.


Domstoladministrasjonen

Jeg er godkjent oversetter mellom norsk og thai av Domstoladminstrasjonen og står oppført i deres interne tolke- og oversettingsregister i kategori 3, som tilsvarer Tolkeportalen sin kategori 4, som er den høyeste kvalifiserte kategorien for oversetter.  Domstoladministrasjonen vet at jeg er nøye i mitt arbeid og insister på å bruke meg om de selv har noe som skal oversettes mellom thai og norsk som skal brukes ovenfor thailandske domstoler og myndigheter forøvrig.

Domstoladministrasjonen vet nemlig at jeg kan skrive formel thai korrekt da jeg har oversetting som fag fra universitet i Thailand og kan skrive formell norsk korrekt da jeg er utdannet lingvist fra NTNU (cand.philol).


UDI

Jeg er godkjent av UDI Språk ASA som oversetter mellom norsk og thai.


Verifisering av dokumenter: Vanlig praksis er at jeg får oversendt det som skal oversettes som vedlegg til epost. Om norske myndigheter ønsker å kreve verifisering av dokumenter som f.eks fødselsattester, vitnemål osv. ved at jeg må se på orginaldokumenter, så gjør jeg dette GRATIS om vedlegget jeg har fått tilsendt samsvarer med originalen.

ALDRI send orginaldokumenter før det har blitt avkrevd. Og om det sendes må det ALLTID sendes som rekommandert post. Jeg vil ikke at kunder skal oppleve at disse kommer vekk i postgangen.

Videre må det da sendes med frakert konvolutt som dekker kostanden med å sende det rekommandert tilbake.

Jeg er nøye i mitt arbeid og pr i dag har norske og myndigheter, skoler osv godkjent alle mine oversettelser uten at det har blitt avkrevd at jeg har sett på orginaldokumentene.

Jeg har varslet NOKUT (www.nokut.no), som godkjenner utdanning fra utlandet om at jeg vil bistå dem gratis når det gjelder mine kunder om de velger å kontaktet det aktuelle thailandske skolen for å få tilsendt et orginalt vitnemål direkte og at det samsvarer med kopien jeg har fått tilsendt som vedlegg i epost. Vennligst be om pristilbud

 

Ta kontakt for mer informasjon!

Ring 45001444

for mere informasjon og bestilling av tjenester


Kontakt

Tolk Thai AS

Org nr: 998394155

 

Daglig leder, tolk og oversetter Pathinya Stoeckert


tlf: 45001444

epost: leder@tolkthai.no

faks: 73 10 94 01


DNB konto: 12040328880


Tolk Thai AS

Håkon Herdebreisvei 2

7046 Trondheim .Kontakt TolkThai nå på 45001444 !

 Pathinya Stoeckert

* Har som tolk og oversetter/translatør TAUSHETSPLIKT og er NØYTRAL og UPARTISK

* ENESTE thai tolk og oversetter/translatør med hovedfag i lingvistikk (cand. philol. NTNU)!

* Medlem av Norsk Fagoversetterforening og Norsk Tolkeforening

 * Oversatt 3 ordbøker for Fagbokforlaget (gjennom Tolk Thai AS) og 4 ordbøker for Cappelen Damm (gjennom Allegro Språktjenester AS) som brukes i voksenopplæring av norsk som andre språk for thaitalende over hele Norge

* Blitt brukt som teknisk oversetter i forbindelse med anbudskonkurransen som Micro Design, som nå heter Q-free, hadde om å levere bompengeteknologi til bompengestasjonene rundt Bangkok tilbake til 1995

* Har samarbeidet med

Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter) og Translatørservice AS i Sandnes (oversetter)

* Etablerte det første thai buddhisttempelet i Trøndelag da hun var leder for Thai Buddhistforeningen Trondheim!

* Var nestleder for Sør-Trøndelag Felles Innvandrerråd

* Er varamedlem av Trondheim Women International Network

* Fikk i 2006 en kongelig thailandsk fortjenestemedalje for sitt arbeid for fattige eldre mennesker i Chiang Mai provins

Tolk Thai AS er under avvikling (Org nr: 998394155). Vi svarer dessverre ikke lengre på forespørsler om oversetting og tolking, så vennligst kontakt andre tilbydere av disse tjenestene. Om dere trenger tolk eller oversetter så kan dere kontakte følgende selskaper/etater nevnt nedenfor som Tolk Thai AS har samarbeidet med.


Tolk Thai AS กำลังจะปิดการบริการด้านล่ามและการแปลเอกสารเราจึงไม่สามารถรับงานด้านการแปลเอกสารต่อไปได้ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่านติดต่อรับการบริการการแปลเอกสารได้จากบริษัทฯล่ามหรือสำนักงานการแปลเอกสารดังต่อไปนี้


Akasie Språktjenester AS (oversetter), Allegro språktjenester (oversetter), Amesto Translations i Oslo (oversetter), Hero Tolk i Oslo (tolk), Hurtigoversetter.no i Nederland (oversetter), Nord Tolk AS i Kristiansand fra (oversetter/tolk), Noremi språktjenester (oversetter), Noricom Nord AS (oversetter/tolk), Noricom Språktjenester AS (oversetter/tolk), Noricom Tromsø (tolk), Noricom Trøndelag (tolk), Noricom Ålesund (tolk),  Noricom Vest AS (oversetter/tolk), Salita tolke og translatørtjeneste AS (oversetter/tolk), Samtext Norway AS (oversetter), Semantix i Stavanger (tolk), Språksenteret i Tromsø (tolk), Språktjenester Drammen kommune (oversetter), Tolk Sør i Kristiansand – kommunal (oversetter/tolk), Tolk24 i Kristiansand (oversetter/tolk), Tolk-én i Fredrikstad (oversetter/tolk), Tolkenett AS i Oslo (tolk), Tolkehjelpen AS i Holmestrand (tolk), Tolketjenesten AS i Bodø (oversetter/tolk), Tolketjenesten i Grenland (oversetter), Tolketjenesten for Lørenskog, Rælingen og Skedsmo (tolk), Tolketjenesten i Bergen – kommunal (oversetter), Tolketjenesten i Oslo – kommunal (oversetter), Translatørservice AS i Sandnes (oversetter) og Visum Consulting (oversetter)

WWW:TOLKTHAI.NO  |   TLF/โทร. 45001444